DANH MỤC MÁY BƠM

Phòng Kinh Doanh Mr.Trà

090.8800.577

Phòng Kinh Doanh Ms.Duyên

0909.254.154

Phòng Kinh Doanh Mr.Bửu

0937.019.112

ĐỐI TÁC - quảng cáo

mua may bom nuoc chinh hang ebara pentax pums

ELEKTRIM

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 430HP (6POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 370HP (6POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 340HP (6POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 300HP (6POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 270HP (6POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 220HP (6POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 180HP (6POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 150HP (6POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 125HP (6POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 100HP (6POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 75HP (6POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 60HP (6POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 50HP (6POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 40HP (6POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 30HP (6POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 25HP (6POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 20HP (6POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 15HP (6POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 10HP (6POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 7.5HP (6POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 5.5HP (6POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 4HP (6POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 3HP (6POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 2HP (6POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

1 2 3 4

TÌM KIẾM THEO GIÁ

Phòng Kinh Doanh Mr.Trà

090.8800.577

Phòng Kinh Doanh Ms.Duyên

0909.254.154

Phòng Kinh Doanh Mr.Bửu

0937.019.112

ĐỐI TÁC - quảng cáo

mua may bom nuoc chinh hang ebara pentax pums